המרפאה הגריאטרית

המרפאה הגריאטרית הינה מרפאה המספקת שירותים רפואיים שונים לאוכלוסייה המבוגרת, מגיל 65 ואילך. השירותים הרפואיים במרפאה הגריאטרית כוללים:

הערכה גריאטרית כוללת של החולה המבוגר

מתן ייעוץ על ידי פרופסור אלי מזרחי – מומחה בגריאטריה, פסיכוגריאטריה – לגבי מכלול הבעיות הרפואיות והנפשיות מהן סובל האדם המבוגר. ההערכה הגריאטרית הכוללת המבוצעת על ידי הרופא הגריאטר כוללת:

א. הערכת יכולותיו השכליות של החולה הגריאטרי.
ב. האם החולה הגריאטרי סובל מבעיה נפשית כגון דיכאון.
ג. בדיקה גופנית מקיפה של החולה הגריאטרי הערכת מצבו הרפואי על סך המחלות מהן הוא סובל.
ד. איזון תרופתי – ביצוע הערכה של מידת נחיצות נטילת תרופות כאלו ואו אחרות על ידי האדם המבוגר תוך התאמת טפול תרופתי שיספק פתרון הולם למצבו הרפואי של האדם המבוגר.
ה. הערכה תפקודית של החולה הגריאטרי וזיהוי גורמים ע"י פסיכוגריאטר שבמידה ויטופלו, אזי המצב התפקודי של החולה ישתפר.
ו. ברור נפילות חוזרות – אבחון הבעיה, זיהוי גורמי סיכון לנפילות ודרכים למניעת נפילות נוספות בעתיד.

כתיבת תעודת רופא לצורך מינוי אפוטרופוס

במקרים בהם האדם המבוגר סובל מירידה משמעותית ביכולת השכלית שלו (לדוגמא דמנציה) ואו ממגבלה גופנית קשה הוא זקוק למינוי אפוטרופוס לענייני רכוש וגוף. לצורך כך עליו לעבור הערכה על ידי  פסיכוגריאטר מומלץ  ובמידה וימצא מתאים, ימלא תעודת רופא לצורך מינוי אפוטרופוס. במסגרת ההערכה זו יבדוק הרופא הגריאטר:

א. את יכולותיו השכליות של החולה הגריאטרי.
ב. האם החולה סובל מבעיה נפשית כמו דיכאון, מחשבות שווא ואו חזיונות שווא.
ג. מצבו הרפואי של החולה הגריאטרי ומהן התרופות שהוא לוקח.
ד. מצבו התפקודי של החולה הגריאטרי. 

על פי הערכה מקיפה זו יחליט פסיכוגריאטר , באם החולה הגריאטרי אכן זקוק לכך שימונה לו אפוטרופוס לענייני רכוש, ואו לענייני גוף ואו לענייני רכוש וגוף.

המרפאה הגריאטרית
המרפאה הגריאטרית

חוות דעת רפואית ע"י פסיכוגריאטר מומלץ לגבי היותו של אדם כשיר לחתום על צוואה בעודו בחיים

אדם מבוגר,מגיל 65 ואילך, במידה ורוצה לערוך צוואה, מומלץ שקודם לחתימה הוא יעבור הערכה על ידי מומחה בגריאטריה, פסיכוגריאטריה, על מנת שיבדוק באם אותו אדם מבוגר אומנם נימצא במצב שכלי, המאפשר לו לחתום על הצוואה. חוות דעת זו תצורף לצוואה, כך שעם הגיעו של האדם המבוגר ל-120, ניתן יהיה לממש את צוואתו מבלי שתועלה הטענה מצד זה ואו אחר לגבי יכולתו השכלית של המנוח לערוך ולחתום על הצוואה בעודו בחיים.

הערכות תפקודיות

לצורך הגשה לביטוח סיעוד פרטי, ביטוח לאומי ואו כחוות דעת מומחה לבתי משפט- הערכה תפקודית תבוצע על ידי רופא גריאטר במידה וחלה החמרה במצבו התפקודי של החולה הגריאטרי ועקב כך הוא זקוק לעזרה רבה בתפקודים היום יומיים (לבוש, רחצה, הליכה, כניסה ויציאה מהמיטה, שליטה על צרכים ואכילה, וכן במידה וישנה עדות לירידה משמעותית ביכולת השיכלית של החולה). הערכה שכזו עשויה לסייע רבות בידי החולה ובני משפחתו בקבלת עזרה לחולה הגריאטרי בתפקודיו היום יומיים.

הפרעות זיכרון

אבחון וטפול בהפרעות זיכרון בגיל המבוגר (לדוגמא – דמנציה) ומתן ייעוץ לחולה ולבני משפחתו בתחום.

דיכאון

אבחון הבעיה, טפול מתאים ומעקב.

איזון תרופתי

ביצוע הערכה של מידת נחיצות נטילת תרופות כאלו ואו אחרות על ידי האדם המבוגר. התאמת טפול תרופתי שיספק פתרון הולם למצבו הרפואי של האדם המבוגר.

ברור נפילות חוזרות

אבחון הבעיה, זיהוי גורמי סיכון לנפילות ודרכים למניעת נפילות נוספות בעתיד.

לחזור אחורה?
פרופ' אלי מזרחי - גריאטר פסיכוגריאטר

פרופ' אלי מזרחי

מומחה בגריאטריה, פסיכוגריאטריה

ליצירת קשר, לתיאום ביקורי בית ולקבלת מידע

פרופ' אלי מזרחי
מומחה בגריאטריה, פסיכוגריאטריה
ליצירת קשר, לתיאום ביקורי בית ולקבלת מידע
דילוג לתוכן